Home » 12 con giáp » Tử vi 12 con giáp

Sao hạn tuổi Thìn năm 2024 và những điều cần biết của tuổi Thìn trong năm 2024

Hãy cùng thientue.vn tìm hiểu sao hạn tuổi Thìn năm 2024 và những điều cần biết của tuổi Thìn trong năm 2024 qua bài viết này nhé.

Tử vi 12 con giáp năm 2024


Sao hạn tuổi Thìn năm 2024

Sao hạn tuổi Thìn
Năm 2024

Bảng tra sao hạn tuổi Thìn năm 2024

Xem sao hạn tuổi Thìn năm 2024 gồm đầy đủ các tuổi nạp âm Bính Tìn, Giáp Thìn, Canh Thìn, Mậu Thìn và Nhâm Thìn. Cụ thể như sau:

Tuổi can chi  Năm sinh  Sao - Hạn năm 2024 nam mạng Sao - Hạn năm 2024 nữ mạng 
Tuổi Nhâm Thìn 2012   Sao Thái Bạch - Hạn Thiên Tinh Sao Thái Âm - Hạn Tam Kheo 
Tuổi Canh Thìn 2000   Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng 
Tuổi Mậu Thìn  1988   Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo  Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh
Tuổi Bính Thìn 1976  Sao Thái Bạch - Hạn Toán Tận   Sao Thái Âm - Hạn Huỳnh Tuyển
Tuổi Giáp Thìn  1964    Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng 
Tuổi Nhâm Thìn 1952    Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo   Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh