Home » 12 con giáp » Tử vi 12 con giáp

Sao hạn tuổi Thân năm 2024 và những điều cần biết của tuổi Thân trong năm 2024

Hãy cùng thientue.vn tìm hiểu sao hạn tuổi Thân năm 2024 và những điều cần biết của tuổi Thân trong năm 2024 qua bài viết này nhé.

Tử vi 12 con giáp năm 2024


Sao hạn tuổi Thân năm 2024

Sao hạn tuổi Thân
Năm 2024

Bảng tra sao hạn tuổi Thân năm 2024

Xem sao hạn tuổi Thân năm 2024 gồm đầy đủ các tuổi nạp âm Nhâm Thân, Bính Thân, Giáp Thân, Canh Thân và Mậu Thân. Cụ thể như sau:

Tuổi can chi Năm sinh Sao - Hạn năm 2024 nam mạng Sao - Hạn năm 2024 nữ mạng
 Tuổi Giáp Thân 2004  Sao Thủy Diệu - Hạn Ngũ Mộ  Sao Mộc Đức - Hạn Ngũ Mộ 
 Tuổi Nhâm Thân 1992   Sao Vân Hán - Hạn Thiên La  Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương
 Tuổi Canh Thân 1980   Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển  Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận
 Tuổi Mậu Thân 1968   Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh  Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo
 Tuổi Bính Thân 1956   Sao Vân Hán - Hạn Địa Võng Sao La Hầu - Hạn Địa Võng