Xin xăm Quan Âm - Quan Thế Âm Bồ Tát Linh Xâm

Hãy cùng thientue.vn tìm hiểu Xin xăm Quan Âm - Quan Thế Âm Bồ Tát Linh Xâm qua bài viết này nhé


XIN XĂM QUAN ÂM - QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT LINH XÂM

Tục xin xăm của người phương Đông bắt nguồn từ Trung Hoa. Từ thời xa xưa, mỗi khi phải giải quyết những vấn đề quan trọng, người Tàu thường xin xăm như một cách để hỏi ý kiến thần linh. Trong lịch sử, khoảng 2500 năm trước công nguyên, hoàng đế Hiên Viên cũng đã gieo quẻ âm dương trước khi ra trận chiến đấu với thủ lĩnh Xi Vưu. Điều đó cho thấy đây là một tín ngưỡng có từ rất lâu đời trong văn hóa tâm linh của người phương Đông.

Thanh tịnh, tịnh tâm
Thành tâm khấn nguyện

Sau đó chọn vào Xin xăm.

"Xăm" là những thẻ làm bằng tre, được dùng trong thuật xem quẻ ở các làng chùa thờ Phật Quan Âm Bồ Tát, Quan Thánh Đế Quân. Người đi xin xăm trước tiên cần phải làm đủ thủ tục lễ nghi, khấn nguyện rồi sau đó lắc ống cho đến khi có một thẻ rơi ra ngoài. Sau đó họ mang quẻ xăm đến nhờ những thầy đồ, trụ trì giải đáp vận mệnh của mình. Khác với những phong tục mê tín dị đoan, người đi xin xăm nhằm thưởng thức và chiêm nghiệm phong tục, văn hóa truyền thống chứ không bị kết quả của quẻ xăm làm ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý.

Ý nghĩa quẻ bói
Quan Âm Linh Xâm
SỐ 011 - THƯỢNG

Dục cầu vọng sự khả phi thường,
Trnh nại thân nhơn mục tam mang.
Tất cánh đáo đầu thừa lộc tiến,
Quí-nhơn chỉ dẫn quí-nhơn hương.

DỊCH NGHĨA

Chí muốn làm công việc to lớn phi thường,
Ngặt nỗi bà con trước mắt còn ngăn ngại.
Rốt cuộc ắt theo dấu chơn nai mà tiến bước,
Sẽ có quí nhơn chỉ dẫn đến làng quí nhơn.

GIẢI RẰNG

Có ý thì biến.
Rốt đến tự nhiên.
Nếu hỏi việc gì,
Chỉ cần người quí.

CUNG DẦN

Quẻ này là tượng Nhơn Cái Họa Mà Được Cái Phước, phàm việc gì hễ mưu chậm chạp dè dặt thì có cái lợi lớn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Thực hiện lại