Bói Bài Tarot - Tổng hợp Fun! Japan

Chọn cho mình một lá bài để xem vận số của ngày hôm nay đi nào!

Ngày Tổng hợp

Chọn cho mình một lá bài để xem vận số của ngày hôm nay đi nào!


Giới thiệu về Bói Bài Tarot

Bói Bài Tarot là một hình thức bói toán dựa trên bộ bài Tarot. Bộ bài này gồm 78 lá, mỗi lá có một hình ảnh và một ý nghĩa riêng. Người bói sẽ sử dụng bộ bài này để giải đoán vận mệnh của người được bói.

Lịch sử của bói bài Tarot

Bói bài Tarot có nguồn gốc từ Ý vào thế kỷ 15. Bộ bài Tarot đầu tiên được biết đến là bộ Sola Busca, được xuất bản vào năm 1491. Từ đó, bộ bài Tarot đã được phổ biến rộng rãi ở châu Âu và sau đó là trên toàn thế giới.

Cách thức bói bài Tarot

Có rất nhiều cách bói bài Tarot khác nhau. Tuy nhiên, cách bói bài Tarot phổ biến nhất là sử dụng 78 lá bài Tarot để giải đoán vận mệnh của người được bói.

Người bói sẽ xáo bài và rút ra một số lá bài. Số lượng lá bài được rút ra sẽ phụ thuộc vào loại bói mà người bói muốn sử dụng. Sau đó, người bói sẽ dựa trên hình ảnh và ý nghĩa của các lá bài được rút ra để giải đoán về vận mệnh của người được bói.