Xem ngày tốt mua xe tháng 6 năm 2018

Hãy cùng thientue.vn tìm hiểu ngày tốt mua xe tháng 6 năm 2018.

Chọn tháng :

Ngày tốt mua xe trong tháng 6 năm 2018

Ngày tốt mua xe trong tháng 6 năm 2018

Theo quan niệm phong thủy, việc chọn ngày tốt tháng 6 năm 2018 để mua xe không chỉ mang lại may mắn cho người mua mà còn giúp công việc và tài chính thuận lợi. Cùng tham khảo những ngày đẹp, phù hợp cho việc mua xe qua bảng sau:

Thứ Ngày dương Ngày âm
Chủ Nhật 03/06/2018 20/4/2018
Thứ Năm 07/06/2018 24/4/2018
Thứ Bảy 09/06/2018 26/4/2018
Thứ Hai 11/06/2018 28/4/2018
Thứ Tư 13/06/2018 30/4/2018
Thứ Năm 14/06/2018 1/5/2018
Thứ Sáu 22/06/2018 9/5/2018
Chủ Nhật 24/06/2018 11/5/2018
Thứ Năm 28/06/2018 15/5/2018
Thứ Bảy 30/06/2018 17/5/2018

Cụ thể đánh giá ngày như sau :

Chủ Nhật, 03/06/2018 ( 20/4/2018 Âm lịch )

- Ngày 3/6/2018 dương lịch (20/4/2018 âm lịch) là ngày Tiểu cát, Tiểu có nghĩa là nhỏ, Cát có nghĩa là cát lợi. Tiểu Cát có nghĩa là điều may mắn, điều cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Thực tế, nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát thì thường sẽ được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

Thứ Năm, 07/06/2018 ( 24/4/2018 Âm lịch )

- Ngày 7/6/2018 dương lịch (24/4/2018 âm lịch) là ngày Tốc hỷ, Tốc có nghĩa là tốc độ, nhanh chóng. Hỷ có nghĩa là cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Tốc Hỷ có nghĩa là niềm vui đến nhanh, đến sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ dễ gặp may mắn, mọi việc được thuận lợi. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

Thứ Bảy, 09/06/2018 ( 26/4/2018 Âm lịch )

- Ngày 9/6/2018 dương lịch (26/4/2018 âm lịch) là ngày Tiểu cát, Tiểu có nghĩa là nhỏ, Cát có nghĩa là cát lợi. Tiểu Cát có nghĩa là điều may mắn, điều cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Thực tế, nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát thì thường sẽ được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

Thứ Hai, 11/06/2018 ( 28/4/2018 Âm lịch )

- Ngày 11/6/2018 dương lịch (28/4/2018 âm lịch) là ngày Đại an, Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Nếu làm việc đại sự, đặc biệt là xây nhà vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình êm ấm, khỏe mạnh, cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự nên quý bạn nếu có thể hãy chọn thời điểm này để tiến hành công việc. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

Thứ Tư, 13/06/2018 ( 30/4/2018 Âm lịch )

- Ngày 13/6/2018 dương lịch (30/4/2018 âm lịch) là ngày Tốc hỷ, Tốc có nghĩa là tốc độ, nhanh chóng. Hỷ có nghĩa là cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Tốc Hỷ có nghĩa là niềm vui đến nhanh, đến sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ dễ gặp may mắn, mọi việc được thuận lợi. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

Thứ Năm, 14/06/2018 ( 1/5/2018 Âm lịch )

- Ngày 14/6/2018 dương lịch (1/5/2018 âm lịch) là ngày Tiểu cát, Tiểu có nghĩa là nhỏ, Cát có nghĩa là cát lợi. Tiểu Cát có nghĩa là điều may mắn, điều cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Thực tế, nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát thì thường sẽ được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

Thứ Sáu, 22/06/2018 ( 9/5/2018 Âm lịch )

- Ngày 22/6/2018 dương lịch (9/5/2018 âm lịch) là ngày Đại an, Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Nếu làm việc đại sự, đặc biệt là xây nhà vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình êm ấm, khỏe mạnh, cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự nên quý bạn nếu có thể hãy chọn thời điểm này để tiến hành công việc. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

Chủ Nhật, 24/06/2018 ( 11/5/2018 Âm lịch )

- Ngày 24/6/2018 dương lịch (11/5/2018 âm lịch) là ngày Tốc hỷ, Tốc có nghĩa là tốc độ, nhanh chóng. Hỷ có nghĩa là cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Tốc Hỷ có nghĩa là niềm vui đến nhanh, đến sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ dễ gặp may mắn, mọi việc được thuận lợi. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

Thứ Năm, 28/06/2018 ( 15/5/2018 Âm lịch )

- Ngày 28/6/2018 dương lịch (15/5/2018 âm lịch) là ngày Đại an, Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Nếu làm việc đại sự, đặc biệt là xây nhà vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình êm ấm, khỏe mạnh, cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự nên quý bạn nếu có thể hãy chọn thời điểm này để tiến hành công việc. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

Thứ Bảy, 30/06/2018 ( 17/5/2018 Âm lịch )

- Ngày 30/6/2018 dương lịch (17/5/2018 âm lịch) là ngày Tốc hỷ, Tốc có nghĩa là tốc độ, nhanh chóng. Hỷ có nghĩa là cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Tốc Hỷ có nghĩa là niềm vui đến nhanh, đến sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ dễ gặp may mắn, mọi việc được thuận lợi. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.