Xem ngày tốt mua xe tháng 1 năm 2018

Hãy cùng thientue.vn tìm hiểu ngày tốt mua xe tháng 1 năm 2018.

Chọn tháng :

Ngày tốt mua xe trong tháng 1 năm 2018

Ngày tốt mua xe trong tháng 1 năm 2018

Theo quan niệm phong thủy, việc chọn ngày tốt tháng 1 năm 2018 để mua xe không chỉ mang lại may mắn cho người mua mà còn giúp công việc và tài chính thuận lợi. Cùng tham khảo những ngày đẹp, phù hợp cho việc mua xe qua bảng sau:

Thứ Ngày dương Ngày âm
Thứ Hai 01/01/2018 15/11/2017
Thứ Tư 03/01/2018 17/11/2017
Thứ Sáu 05/01/2018 19/11/2017
Thứ Ba 09/01/2018 23/11/2017
Thứ Năm 11/01/2018 25/11/2017
Thứ Hai 15/01/2018 29/11/2017
Thứ Năm 18/01/2018 2/12/2017
Thứ Bảy 20/01/2018 4/12/2017
Thứ Hai 22/01/2018 6/12/2017
Thứ Tư 24/01/2018 8/12/2017
Thứ Sáu 26/01/2018 10/12/2017
Chủ Nhật 28/01/2018 12/12/2017
Thứ Ba 30/01/2018 14/12/2017

Cụ thể đánh giá ngày như sau :

Thứ Hai, 01/01/2018 ( 15/11/2017 Âm lịch )

- Ngày 1/1/2018 dương lịch (15/11/2017 âm lịch) là ngày Đại an, Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Nếu làm việc đại sự, đặc biệt là xây nhà vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình êm ấm, khỏe mạnh, cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự nên quý bạn nếu có thể hãy chọn thời điểm này để tiến hành công việc. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

Thứ Tư, 03/01/2018 ( 17/11/2017 Âm lịch )

- Ngày 3/1/2018 dương lịch (17/11/2017 âm lịch) là ngày Tốc hỷ, Tốc có nghĩa là tốc độ, nhanh chóng. Hỷ có nghĩa là cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Tốc Hỷ có nghĩa là niềm vui đến nhanh, đến sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ dễ gặp may mắn, mọi việc được thuận lợi. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

Thứ Sáu, 05/01/2018 ( 19/11/2017 Âm lịch )

- Ngày 5/1/2018 dương lịch (19/11/2017 âm lịch) là ngày Tiểu cát, Tiểu có nghĩa là nhỏ, Cát có nghĩa là cát lợi. Tiểu Cát có nghĩa là điều may mắn, điều cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Thực tế, nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát thì thường sẽ được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

Thứ Ba, 09/01/2018 ( 23/11/2017 Âm lịch )

- Ngày 9/1/2018 dương lịch (23/11/2017 âm lịch) là ngày Tốc hỷ, Tốc có nghĩa là tốc độ, nhanh chóng. Hỷ có nghĩa là cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Tốc Hỷ có nghĩa là niềm vui đến nhanh, đến sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ dễ gặp may mắn, mọi việc được thuận lợi. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

Thứ Năm, 11/01/2018 ( 25/11/2017 Âm lịch )

- Ngày 11/1/2018 dương lịch (25/11/2017 âm lịch) là ngày Tiểu cát, Tiểu có nghĩa là nhỏ, Cát có nghĩa là cát lợi. Tiểu Cát có nghĩa là điều may mắn, điều cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Thực tế, nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát thì thường sẽ được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

Thứ Hai, 15/01/2018 ( 29/11/2017 Âm lịch )

- Ngày 15/1/2018 dương lịch (29/11/2017 âm lịch) là ngày Tốc hỷ, Tốc có nghĩa là tốc độ, nhanh chóng. Hỷ có nghĩa là cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Tốc Hỷ có nghĩa là niềm vui đến nhanh, đến sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ dễ gặp may mắn, mọi việc được thuận lợi. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

Thứ Năm, 18/01/2018 ( 2/12/2017 Âm lịch )

- Ngày 18/1/2018 dương lịch (2/12/2017 âm lịch) là ngày Đại an, Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Nếu làm việc đại sự, đặc biệt là xây nhà vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình êm ấm, khỏe mạnh, cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự nên quý bạn nếu có thể hãy chọn thời điểm này để tiến hành công việc. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

Thứ Bảy, 20/01/2018 ( 4/12/2017 Âm lịch )

- Ngày 20/1/2018 dương lịch (4/12/2017 âm lịch) là ngày Tốc hỷ, Tốc có nghĩa là tốc độ, nhanh chóng. Hỷ có nghĩa là cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Tốc Hỷ có nghĩa là niềm vui đến nhanh, đến sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ dễ gặp may mắn, mọi việc được thuận lợi. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

Thứ Hai, 22/01/2018 ( 6/12/2017 Âm lịch )

- Ngày 22/1/2018 dương lịch (6/12/2017 âm lịch) là ngày Tiểu cát, Tiểu có nghĩa là nhỏ, Cát có nghĩa là cát lợi. Tiểu Cát có nghĩa là điều may mắn, điều cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Thực tế, nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát thì thường sẽ được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

Thứ Tư, 24/01/2018 ( 8/12/2017 Âm lịch )

- Ngày 24/1/2018 dương lịch (8/12/2017 âm lịch) là ngày Đại an, Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Nếu làm việc đại sự, đặc biệt là xây nhà vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình êm ấm, khỏe mạnh, cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự nên quý bạn nếu có thể hãy chọn thời điểm này để tiến hành công việc. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

Thứ Sáu, 26/01/2018 ( 10/12/2017 Âm lịch )

- Ngày 26/1/2018 dương lịch (10/12/2017 âm lịch) là ngày Tốc hỷ, Tốc có nghĩa là tốc độ, nhanh chóng. Hỷ có nghĩa là cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Tốc Hỷ có nghĩa là niềm vui đến nhanh, đến sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ dễ gặp may mắn, mọi việc được thuận lợi. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

Chủ Nhật, 28/01/2018 ( 12/12/2017 Âm lịch )

- Ngày 28/1/2018 dương lịch (12/12/2017 âm lịch) là ngày Tiểu cát, Tiểu có nghĩa là nhỏ, Cát có nghĩa là cát lợi. Tiểu Cát có nghĩa là điều may mắn, điều cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Thực tế, nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát thì thường sẽ được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

Thứ Ba, 30/01/2018 ( 14/12/2017 Âm lịch )

- Ngày 30/1/2018 dương lịch (14/12/2017 âm lịch) là ngày Đại an, Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Nếu làm việc đại sự, đặc biệt là xây nhà vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình êm ấm, khỏe mạnh, cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự nên quý bạn nếu có thể hãy chọn thời điểm này để tiến hành công việc. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.