Tổng hợp năm sinh các lớp vào năm nay

Hãy cùng thientue.vn tìm hiểu tổng hợp năm sinh các lớp vào năm nay qua bài viết này nhé


Bảng tổng hợp năm sinh theo lớp trong năm 2024

Bảng tổng hợp
năm sinh
theo lớp trong năm 2024

Bảng tổng hợp năm sinh theo lớp trong năm 2024:

Bảng tổng hợp tuổi theo lớp trong năm 2024
Lớp Tuổi Năm sinh
Lớp 1 - tiểu học cơ sở 6 2018
Lớp 2 - tiểu học cơ sở 7 2017
Lớp 3 - tiểu học cơ sở 8 2016
Lớp 4 - tiểu học cơ sở 9 2015
Lớp 5 - tiểu học cơ sở 10 2014
Lớp 6 - trung học cơ sở 11 2013
Lớp 7 - trung học cơ sở 12 2012
Lớp 8 - trung học cơ sở 13 2011
Lớp 9 - trung học cơ sở 14 2010
Lớp 10 - trung học phổ thông 15 2009
Lớp 11 - trung học phổ thông 16 2008
Lớp 12 - trung học phổ thông 17 2007