1 mét khối bằng bao nhiêu lít - 1 m³ bằng bao nhiêu l

Hãy cùng thientue.vn tìm hiểu 1 mét khối bằng bao nhiêu lít, công cụ đổi đơn vị thể tích dễ dàng, chính xác nhất qua bài viết này nhé


1 mét khối bằng bao nhiêu lít - 1 m³ bằng bao nhiêu l

1 mét khối bằng bao nhiêu lít - 1 m³ bằng bao nhiêu l

Dựa vào công thức quy đổi ta có 1 mét khối = 1000 lít


Công cụ chuyển đổi thể tích dễ dàng, chính xác nhất

Công cụ chuyển đổi thể tích

Số cần đổi
đổi từ
đổi sang

Kết quả

  • 1 mét khối = 1000 lít

Các kết quả khác

1 mét khối sang các đơn vị khác
1 mét khối (m³) 1000000 mililit (ml)
1 mét khối (m³) 100000 centilit (cl)
1 mét khối (m³) 10000 decilit (dl)
1 mét khối (m³) 1000 lít (l)
1 mét khối (m³) 1 mét khối (m³)
1 mét khối (m³) 1000 decimet khối (dm³)
1 mét khối (m³) 1000000 centimet khối (cm³)
1 mét khối (m³) 1000000000 milimet khối (mm³)
1000 lít sang các đơn vị khác
1000 lít (l) 1000000 mililit (ml)
1000 lít (l) 100000 centilit (cl)
1000 lít (l) 10000 decilit (dl)
1000 lít (l) 1000 lít (l)
1000 lít (l) 1 mét khối (m³)
1000 lít (l) 1000 decimet khối (dm³)
1000 lít (l) 1000000 centimet khối (cm³)
1000 lít (l) 1000000000 milimet khối (mm³)