Năm 2018 có nhuận không, nhuận vào tháng mấy?

Hãy cùng thientue.vn tìm hiểu năm 2018 có nhuận không, nhuận vào tháng mấy? Tại sao có năm nhuận? Tại sao có tháng nhuận qua bài viết này nhé.


Năm 2018 có nhuận không, nhuận vào tháng mấy?

- Năm 2018 có nhuận theo dương lịch ?

Để xác định một năm nào đó có phải là năm nhuận dương lịch không thì ta chỉ cần lấy năm đó đem chia cho 4, nếu kết quả là năm đó chia hết cho 4 thì năm đó là năm nhuận dương lịch

Nhưng lưu ý rằng đối với những năm tròn Thế kỷ ( tức số biểu của năm đó có 2 con số không ở cuối ) thì ta phải lấy năm đó chia cho 400, nếu năm đó chia hết cho 400 thì năm đó mới là năm nhuận dương lịch.

Năm 2018 không phải năm nhuận theo dương lịch

⇒ Năm 2018 không phải năm nhuận theo dương lịch vì nó không thỏa điều kiện trên, không chia hết cho 400 và cũng không chia hết cho 4. Và tất nhiên vì 2018 không phải năm nhuận theo dương lịch nên tháng 2 năm 2018 chỉ có 28 ngày.


- Năm 2018 có nhuận theo âm lịch ?

Không giống việc tính năm nhuận theo dương lịch, năm nhuận theo âm có cách tính rất phực tạp và còn phức tạp hơn là phần tính tháng nhuận. Nếu như nhuận theo dương lịch thì tháng 2 sẽ có 29 ngày. Còn nhuận theo âm lịch thì năm đó sẽ có 2 tháng nào đó.

Ví dụ nhuận theo lịch âm vào tháng 8 thì sẽ có 2 tháng 8 âm.

Để xác định một năm nào đó có phải là năm nhuận âm lịch không thì ta chỉ cần lấy năm đó đem chia cho 19, nếu số dư là một trong các số: 0, 3, 6, 9 hoặc 11, 14, 17 thì năm đó nhuận âm lịch.

Năm 2018 không phải năm nhuận theo âm lịch

⇒ Năm 2018 không phải là năm nhuận theo âm lịch. Vì chúng ta lấy 2018 chia cho 19 có số dư là 4. và tất nhiên chúng ta cũng không có tháng nhuận âm lịch nào cả.