Mua xe ngày 17/06/2024 tốt hay xấu?

Hãy cùng thientue.vn tìm hiểu xem ngày 17/06/2024 có tốt cho việc mua xe hay không qua bài viết này nhé.

Ngày 17 tháng 6 năm 2024 là ngày tốt hay xấu để mua xe
Ngày 17 tháng 6 năm 2024
là ngày tốt hay xấu
để mua xe
Ngày 17/6/2024 dương lịch (12/5/2024 âm lịch) là ngày Xích khẩu, Xích có nghĩa là màu đỏ, Khẩu có nghĩa là miệng. Xích Khẩu có nghĩa là miệng đỏ, chỉ sự bàn bạc, tranh luận, mâu thuẫn không có hồi kết. Nếu thực hiện việc lớn vào ngày này sẽ dẫn đến những ý kiến trái chiều, khó lòng thống nhất, đàm phán bị ngừng lại... Ngày này là một ngày không tốt để mua xe.