Lương 9 triệu đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu? Các thông tin cần biết về thuế thu nhập cá nhân

thientue.vn - 00:12 28/05/2024

Hãy cùng thientue.vn tìm hiểu Lương 9 triệu đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu? Các thông tin cần biết về thuế thu nhập cá nhân qua bài viết này nhé


Lương 9 triệu đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu

Cùng thientue.vn tìm hiểu
lương 9 triệu
đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu

- Trường hợp 9 triệu là lương thực tế

Trường hợp 9 triệu là lương thực tế và đóng bảo hiểm trên mức lương 9 triệu

Tiền đóng bảo hiểm bắt buộc = 9 triệu x (8% + 1,5% + 1%) = 0.95 triệu

Khoản tiền chịu thuế = 9 triệu - 0.95 triệu = 8.05 triệu

- Trường hợp 9 triệu là khoản tiền chịu thuế

Trường hợp 9 triệu là khoản tiền chịu thuế sau khi đã trừ đi các khoản bảo hiểm thì sẽ có 02 trường hợp để giải quyết vấn đề thắc mắc này như sau:

Trường hợp 1: Tiền lương 9 triệu không có giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (không có người phụ thuộc)

Trong Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 2 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân như sau:

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/ tháng ;

- Đối với người có thu nhập chịu thuế 9 triệu (đã trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ....) thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân vì thu nhập thấp hơn mức giảm trừ gia cảnh là 11 triệu ( 11 triệu cho bản thân). Do đó, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp 2: Tiền lương 9 triệu có giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Đối với trường hợp này, thu nhập tính thuế sẽ phải trừ đi số tiền giảm trừ gia cảnh tùy thuộc theo số lượng người phụ thuộc. Sau khi ra số tiền thu nhập tính thuế sẽ áp dụng các tính tương tự như trường hợp

Trong Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 2 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân như sau:

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/ tháng ;

- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4.4 triệu đồng/ tháng.

- Đối với người có thu nhập chịu thuế 9 triệu (đã trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ....) thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân vì thu nhập thấp hơn mức giảm trừ gia cảnh là 15.4 triệu (gồm 11 triệu cho bản thân và 4.4 triệu cho người phụ thuộc). Do đó, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.


Khi nào phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Cùng thientue.vn tìm hiểu
khi nào phải đóng
thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập chịu thuế phải trích một phần từ tiền lượng, tiền công hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước.

Căn cứ khoản 1 Điều 21 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012 thì thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Luật này, trừ các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện, các khoản giảm trừ quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này.

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 quy định về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh được quy định như sau:

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/ tháng (tương ứng với 132 triệu đồng/ năm);

- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/ tháng.

Ngoài ra, theo điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân thì khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể có bao gồm cả trường hợp các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, theo những quy định trên thì trong trường hợp cá nhân cư trú ký kết hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên có mức lương dưới 11 triệu đồng/ tháng thì sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. 

Nếu cá nhân đó có thu nhập trên 11 triệu đồng/ tháng và sau khi đã trừ đi khoản giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc với mức 4,4 triệu đồng/ tháng/ người phụ thuộc mà vẫn còn dư thì sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Đối với trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng và có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/ lần trở lên thì sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân.


Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân

Cùng thientue.vn tìm hiểu
phương pháp tính
thuế thu nhập cá nhân

Hiện nay, sẽ có 02 phương pháp tính thuế để tính thuế để tính được số thuế phải nộp gồm:

- Phương pháp lũy tiến: tính số thuế phải nộp theo từng bậc thuế, sau đó cộng lại.

- Phương pháp rút gọn: Theo Phụ lục số 01/PL-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC thì phương pháp tính thuế này được quy định như sau:

Bậc  Thu nhập tính thuế/ tháng Thuế suất Tính số thuế phải nộp
Cách 1 Cách 2
1 Đến 5 triệu  5% 0 triệu  + 5% thu nhập tính thuế 5% thu nhập tính thuế 
2 Trên 5 triệu đến 10 triệu 10% 0,25 triệu + 10% thu nhập tính thuế trên 5 triệu 10% thu nhập tính thuế - 0,25 triệu
3 Trên 10 triệu đến 18 triệu 15% 0,75 triệu + 15% thu nhập tính thuế trên 10 triệu  15% thu nhập tính thuế - 0,75 triệu
4 Trên 18 triệu đến 32 triệu 20% 1,95 triệu + 20% thu nhập tính thuế trên 18 triệu 20% thu nhập tính thuế - 1,65 triệu
5 Trên 32 triệu đến 52 triệu 25% 4,75 triệu + 25% thu nhập tính thuế trên 32 triệu 25% thu nhập tính thuế - 3,25 triệu
6 Trên 52 triệu đến 80 triệu 30% 9,75 triệu + 30% thu nhập tính thuế trên 52 triệu 30% thu nhập tính thuế - 5,85 triệu
7 Trên 80 triệu 35% 18,15 triệu + 35% thu nhập tính thuế trên 80 triệu 35% thu nhập tính thuế - 9,85 triệu

Thuế thu nhập cá nhân được tính theo công thức như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Theo đó, để tính được số thuế phải nộp thì cần phải tính được thu nhập tính thuế và thuế suất. Cụ thể:

(1) Thu nhập tính thuế 

Thu nhập tính thuế  = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ 

Trong đó:

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập Các khoản được miễn

Các khoản thu nhập được miễn thuế từ tiền lương, tiền công bao gồm: 

- Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định pháp luật.

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho hãng tàu nước ngoài hoặc hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

(2) Thuế suất

Thuế suất từ tiền lương, tiền công đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trờ lên được áp dụng theo lũy tiến từng phần, cụ thể:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/ năm (triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/ tháng (triệu đồng) Thuế suất (%)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đền 10  10
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35