Lịch ăn chay tháng 4/2024

Hãy cùng thientue.vn tìm hiểu lịch ăn chay tháng 4/2024 qua bài viết này nhé


10 ngày ăn chay trong tháng là những ngày nào?

Đó là những ngày mùng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30 trong tháng âm lịch. Theo Luật học, lựa chọn 10 ngày trai trong tháng là một bí pháp mà Đức Chí Tôn ban cho trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ và có tính dương khí, ứng với 10 ngày đạt Đạo của 10 vị Phật:

 • Ngày mùng 1 là ngày đạt Đạo của Định Quan Phật.
 • Ngày mùng 8 là ngày đạt Đạo của Dược Sư Như Lai.
 • Ngày mùng 14 là ngày đạt Đạo của Phổ Hiền Bồ Tát.
 • Ngày mùng 15 là ngày đạt Đạo của A Di Đà Như Lai.
 • Ngày mùng 18 là ngày đạt Đạo của Quan Âm Bồ Tát.
 • Ngày mùng 23 là ngày đạt Đạo của Thế Chí Bồ Tát.
 • Ngày mùng 24 là ngày đạt Đạo của Địa Tạng Vương Bồ Tát.
 • Ngày mùng 28 là ngày đạt Đạo của Tỳ Lư Đà Na Phật.
 • Ngày mùng 29 là ngày đạt Đạo của Dược Dương Bồ Tát.
 • Ngày mùng 30 là ngày đạt Đạo của Thích Ca Như Lai.

Lịch ăn chay tháng 4/2024

- Những ngày ăn chay trong tháng 4/2024

Dựa vào danh sách 10 ngày ăn chay trong tháng trên ta có những ngày ăn chay trong tháng 4/2024 như sau:

 • Ngày 1/4/2024 tức ngày 23/2/2024 âm lịch là ngày ăn chay (ngày đạt Đạo của Thế Chí Bồ Tát)
 • Ngày 2/4/2024 tức ngày 24/2/2024 âm lịch là ngày ăn chay (ngày đạt Đạo của Địa Tạng Vương Bồ Tát)
 • Ngày 6/4/2024 tức ngày 28/2/2024 âm lịch là ngày ăn chay (ngày đạt Đạo của Tỳ Lư Đà Na Phật)
 • Ngày 7/4/2024 tức ngày 29/2/2024 âm lịch là ngày ăn chay (ngày đạt Đạo của Dược Dương Bồ Tát)
 • Ngày 8/4/2024 tức ngày 30/2/2024 âm lịch là ngày ăn chay (ngày đạt Đạo của Thích Ca Như Lai)
 • Ngày 9/4/2024 tức ngày 1/3/2024 âm lịch là ngày ăn chay (ngày đạt Đạo của Định Quan Phật)
 • Ngày 16/4/2024 tức ngày 8/3/2024 âm lịch là ngày ăn chay (ngày đạt Đạo của Dược Sư Như Lai)
 • Ngày 22/4/2024 tức ngày 14/3/2024 âm lịch là ngày ăn chay (ngày đạt Đạo của Phổ Hiền Bồ Tát)
 • Ngày 23/4/2024 tức ngày 15/3/2024 âm lịch là ngày ăn chay (ngày đạt Đạo của A Di Đà Như Lai)
 • Ngày 26/4/2024 tức ngày 18/3/2024 âm lịch là ngày ăn chay (ngày đạt Đạo của Quan Âm Bồ Tát)

- Chi tiết tất cả các ngày trong tháng 4/2024

Chi tiết tất cả các ngày trong tháng 4/2024 như sau:

Ngày Âm lịch Chay/Mặn
1/4/2024 23/2/2024 Ngày ăn chay ( ngày đạt Đạo của Thế Chí Bồ Tát )
2/4/2024 24/2/2024 Ngày ăn chay ( ngày đạt Đạo của Địa Tạng Vương Bồ Tát )
3/4/2024 25/2/2024 Không phải ngày ăn chay
4/4/2024 26/2/2024 Không phải ngày ăn chay
5/4/2024 27/2/2024 Không phải ngày ăn chay
6/4/2024 28/2/2024 Ngày ăn chay ( ngày đạt Đạo của Tỳ Lư Đà Na Phật )
7/4/2024 29/2/2024 Ngày ăn chay ( ngày đạt Đạo của Dược Dương Bồ Tát )
8/4/2024 30/2/2024 Ngày ăn chay ( ngày đạt Đạo của Thích Ca Như Lai )
9/4/2024 1/3/2024 Ngày ăn chay ( ngày đạt Đạo của Định Quan Phật )
10/4/2024 2/3/2024 Không phải ngày ăn chay
11/4/2024 3/3/2024 Không phải ngày ăn chay
12/4/2024 4/3/2024 Không phải ngày ăn chay
13/4/2024 5/3/2024 Không phải ngày ăn chay
14/4/2024 6/3/2024 Không phải ngày ăn chay
15/4/2024 7/3/2024 Không phải ngày ăn chay
16/4/2024 8/3/2024 Ngày ăn chay ( ngày đạt Đạo của Dược Sư Như Lai )
17/4/2024 9/3/2024 Không phải ngày ăn chay
18/4/2024 10/3/2024 Không phải ngày ăn chay
19/4/2024 11/3/2024 Không phải ngày ăn chay
20/4/2024 12/3/2024 Không phải ngày ăn chay
21/4/2024 13/3/2024 Không phải ngày ăn chay
22/4/2024 14/3/2024 Ngày ăn chay ( ngày đạt Đạo của Phổ Hiền Bồ Tát )
23/4/2024 15/3/2024 Ngày ăn chay ( ngày đạt Đạo của A Di Đà Như Lai )
24/4/2024 16/3/2024 Không phải ngày ăn chay
25/4/2024 17/3/2024 Không phải ngày ăn chay
26/4/2024 18/3/2024 Ngày ăn chay ( ngày đạt Đạo của Quan Âm Bồ Tát )
27/4/2024 19/3/2024 Không phải ngày ăn chay
28/4/2024 20/3/2024 Không phải ngày ăn chay
29/4/2024 21/3/2024 Không phải ngày ăn chay
30/4/2024 22/3/2024 Không phải ngày ăn chay

Ăn chay tháng 10 ngày bắt nguồn từ đâu?

Phật giáo quan niệm rằng, ăn chay (lạt, trai giới) là phương thức để nuôi dưỡng lòng từ bi, tinh thần bình đẳng với vạn vật xung quanh đồng thời giảm bớt nghiệp sát sinh mang lại tâm thái thanh tịnh cho phật tử.

Có hai hình thức ăn chay là chay trường tự nguyện suốt đời dùng chất thanh đạm và chay kỳ phát nguyện ăn chay dựa vào những kỳ nhất định theo các ngày trong tháng, trong năm.

Số ngày trai giới tùy thuộc vào lòng tin cũng như điều kiện của mỗi người, Phật giáo không bao giờ ra quy định hay ép buộc các tín đồ của mình thực hiện. Thực tế, các phật tử thường lên lịch ăn chay 10 ngày trong tháng hay còn gọi thập trai.

Xét về nguồn gốc ăn chay tháng 10 ngày, theo tài liệu Buddhismtoday có viết trai giới như một pháp môn tu đầu tiên, ăn chay tháng 10 ngày, các ngày được phân bố đều trong tuần của các tháng là để nhắc nhở bản thân thường xuyên tu tập, mở rộng lòng từ bi, tránh sát sinh vạn vật để làm thực phẩm cho mình.

Mọi sự vật trên đời đều có duyên khởi, ảnh hưởng tác động cộng sinh lẫn nhau. Lịch ăn chay 10 ngày trong đó có ngày 30 cuối tháng nhằm nhắc nhở phật tử nhớ đến tháng cũ đã qua phải sống ý nghĩa chăm chỉ hơn trong tháng mới, một tháng cũ khép lại chính là khởi điểm cho tháng mới.


❖ Công cụ hữu ích