1 inch bằng bao nhiêu centimet - 1 in bằng bao nhiêu cm

Hãy cùng thientue.vn tìm hiểu 1 inch bằng bao nhiêu centimet, công cụ đổi đơn vị chiều dài dễ dàng, chính xác nhất qua bài viết này nhé


1 inch bằng bao nhiêu centimet - 1 in bằng bao nhiêu cm

1 inch bằng bao nhiêu centimet - 1 in bằng bao nhiêu cm

Dựa vào công thức quy đổi ta có 1 inch = 2.54 cm


Công cụ chuyển đổi chiều dài dễ dàng, chính xác nhất

Công cụ chuyển đổi chiều dài

Số cần đổi
đổi từ
đổi sang

Kết quả

  • 1 inch = 2.54 cm

Các kết quả khác

1 inch sang các đơn vị khác
1 inch (in) 25.4 milimet (mm)
1 inch (in) 2.54 centimet (cm)
1 inch (in) 0.254 decimet (dm)
1 inch (in) 0.0254 met (m)
1 inch (in) 0.0000254 kilomet (km)
1 inch (in) 1 inch (in)
1 inch (in) 0.08333333333333333 feet (ft)
2.54 centimet sang các đơn vị khác
2.54 centimet (cm) 25.4 milimet (mm)
2.54 centimet (cm) 2.54 centimet (cm)
2.54 centimet (cm) 0.254 decimet (dm)
2.54 centimet (cm) 0.0254 met (m)
2.54 centimet (cm) 0.0000254 kilomet (km)
2.54 centimet (cm) 1 inch (in)
2.54 centimet (cm) 0.08333333333333333 feet (ft)

❖ Công cụ hữu ích