Lịch ăn chay tháng 5/2023

Hãy cùng thientue.vn tìm hiểu lịch ăn chay tháng 5/2023 qua bài viết này nhé


10 ngày ăn chay trong tháng là những ngày nào?

Đó là những ngày mùng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30 trong tháng âm lịch. Theo Luật học, lựa chọn 10 ngày trai trong tháng là một bí pháp mà Đức Chí Tôn ban cho trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ và có tính dương khí, ứng với 10 ngày đạt Đạo của 10 vị Phật:

 • Ngày mùng 1 là ngày đạt Đạo của Định Quan Phật.
 • Ngày mùng 8 là ngày đạt Đạo của Dược Sư Như Lai.
 • Ngày mùng 14 là ngày đạt Đạo của Phổ Hiền Bồ Tát.
 • Ngày mùng 15 là ngày đạt Đạo của A Di Đà Như Lai.
 • Ngày mùng 18 là ngày đạt Đạo của Quan Âm Bồ Tát.
 • Ngày mùng 23 là ngày đạt Đạo của Thế Chí Bồ Tát.
 • Ngày mùng 24 là ngày đạt Đạo của Địa Tạng Vương Bồ Tát.
 • Ngày mùng 28 là ngày đạt Đạo của Tỳ Lư Đà Na Phật.
 • Ngày mùng 29 là ngày đạt Đạo của Dược Dương Bồ Tát.
 • Ngày mùng 30 là ngày đạt Đạo của Thích Ca Như Lai.

Lịch ăn chay tháng 5/2023

- Những ngày ăn chay trong tháng 5/2023

Dựa vào danh sách 10 ngày ăn chay trong tháng trên ta có những ngày ăn chay trong tháng 5/2023 như sau:

 • Ngày 3/5/2023 tức ngày 14/3/2023 âm lịch là ngày ăn chay (ngày đạt Đạo của Phổ Hiền Bồ Tát)
 • Ngày 4/5/2023 tức ngày 15/3/2023 âm lịch là ngày ăn chay (ngày đạt Đạo của A Di Đà Như Lai)
 • Ngày 7/5/2023 tức ngày 18/3/2023 âm lịch là ngày ăn chay (ngày đạt Đạo của Quan Âm Bồ Tát)
 • Ngày 12/5/2023 tức ngày 23/3/2023 âm lịch là ngày ăn chay (ngày đạt Đạo của Thế Chí Bồ Tát)
 • Ngày 13/5/2023 tức ngày 24/3/2023 âm lịch là ngày ăn chay (ngày đạt Đạo của Địa Tạng Vương Bồ Tát)
 • Ngày 17/5/2023 tức ngày 28/3/2023 âm lịch là ngày ăn chay (ngày đạt Đạo của Tỳ Lư Đà Na Phật)
 • Ngày 18/5/2023 tức ngày 29/3/2023 âm lịch là ngày ăn chay (ngày đạt Đạo của Dược Dương Bồ Tát)
 • Ngày 19/5/2023 tức ngày 1/4/2023 âm lịch là ngày ăn chay (ngày đạt Đạo của Định Quan Phật)
 • Ngày 26/5/2023 tức ngày 8/4/2023 âm lịch là ngày ăn chay (ngày đạt Đạo của Dược Sư Như Lai)

- Chi tiết tất cả các ngày trong tháng 5/2023

Chi tiết tất cả các ngày trong tháng 5/2023 như sau:

Ngày Âm lịch Chay/Mặn
1/5/2023 12/3/2023 Không phải ngày ăn chay
2/5/2023 13/3/2023 Không phải ngày ăn chay
3/5/2023 14/3/2023 Ngày ăn chay ( ngày đạt Đạo của Phổ Hiền Bồ Tát )
4/5/2023 15/3/2023 Ngày ăn chay ( ngày đạt Đạo của A Di Đà Như Lai )
5/5/2023 16/3/2023 Không phải ngày ăn chay
6/5/2023 17/3/2023 Không phải ngày ăn chay
7/5/2023 18/3/2023 Ngày ăn chay ( ngày đạt Đạo của Quan Âm Bồ Tát )
8/5/2023 19/3/2023 Không phải ngày ăn chay
9/5/2023 20/3/2023 Không phải ngày ăn chay
10/5/2023 21/3/2023 Không phải ngày ăn chay
11/5/2023 22/3/2023 Không phải ngày ăn chay
12/5/2023 23/3/2023 Ngày ăn chay ( ngày đạt Đạo của Thế Chí Bồ Tát )
13/5/2023 24/3/2023 Ngày ăn chay ( ngày đạt Đạo của Địa Tạng Vương Bồ Tát )
14/5/2023 25/3/2023 Không phải ngày ăn chay
15/5/2023 26/3/2023 Không phải ngày ăn chay
16/5/2023 27/3/2023 Không phải ngày ăn chay
17/5/2023 28/3/2023 Ngày ăn chay ( ngày đạt Đạo của Tỳ Lư Đà Na Phật )
18/5/2023 29/3/2023 Ngày ăn chay ( ngày đạt Đạo của Dược Dương Bồ Tát )
19/5/2023 1/4/2023 Ngày ăn chay ( ngày đạt Đạo của Định Quan Phật )
20/5/2023 2/4/2023 Không phải ngày ăn chay
21/5/2023 3/4/2023 Không phải ngày ăn chay
22/5/2023 4/4/2023 Không phải ngày ăn chay
23/5/2023 5/4/2023 Không phải ngày ăn chay
24/5/2023 6/4/2023 Không phải ngày ăn chay
25/5/2023 7/4/2023 Không phải ngày ăn chay
26/5/2023 8/4/2023 Ngày ăn chay ( ngày đạt Đạo của Dược Sư Như Lai )
27/5/2023 9/4/2023 Không phải ngày ăn chay
28/5/2023 10/4/2023 Không phải ngày ăn chay
29/5/2023 11/4/2023 Không phải ngày ăn chay
30/5/2023 12/4/2023 Không phải ngày ăn chay
31/5/2023 13/4/2023 Không phải ngày ăn chay

Ăn chay tháng 10 ngày bắt nguồn từ đâu?

Phật giáo quan niệm rằng, ăn chay (lạt, trai giới) là phương thức để nuôi dưỡng lòng từ bi, tinh thần bình đẳng với vạn vật xung quanh đồng thời giảm bớt nghiệp sát sinh mang lại tâm thái thanh tịnh cho phật tử.

Có hai hình thức ăn chay là chay trường tự nguyện suốt đời dùng chất thanh đạm và chay kỳ phát nguyện ăn chay dựa vào những kỳ nhất định theo các ngày trong tháng, trong năm.

Số ngày trai giới tùy thuộc vào lòng tin cũng như điều kiện của mỗi người, Phật giáo không bao giờ ra quy định hay ép buộc các tín đồ của mình thực hiện. Thực tế, các phật tử thường lên lịch ăn chay 10 ngày trong tháng hay còn gọi thập trai.

Xét về nguồn gốc ăn chay tháng 10 ngày, theo tài liệu Buddhismtoday có viết trai giới như một pháp môn tu đầu tiên, ăn chay tháng 10 ngày, các ngày được phân bố đều trong tuần của các tháng là để nhắc nhở bản thân thường xuyên tu tập, mở rộng lòng từ bi, tránh sát sinh vạn vật để làm thực phẩm cho mình.

Mọi sự vật trên đời đều có duyên khởi, ảnh hưởng tác động cộng sinh lẫn nhau. Lịch ăn chay 10 ngày trong đó có ngày 30 cuối tháng nhằm nhắc nhở phật tử nhớ đến tháng cũ đã qua phải sống ý nghĩa chăm chỉ hơn trong tháng mới, một tháng cũ khép lại chính là khởi điểm cho tháng mới.